Η Εταιρεία

Η εταιρεία Αγκάλη Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού από το 1995.